Vær opmærksom på covid 19

Se info fra Aarhus Kommune og videoen med komiker Mahamed Habane om,
hvad vi skal gøre for at passe på hinanden: aarhus.dk/corona-for-unge

Hvad er projekt Inspiratoriet?

Projekt Inspiratoriet – det fælles løft er et EU-finansieret, uddannelsesrettet projekt med det formål at hjælpe og støtte unge udsatte mellem 18 og 30 år til indskrivning og fastholdelse på den forberedende grunduddannelse FGU eller i ungdomsuddannelse. 

Projekt Inspiratoriet foregår i Kirkens Korshærs lokaler i henholdsvis Aarhus og Aalborg.

Er du ung og har du et ønske om at påbegynde FGU eller en ungdomsuddannelse, så kan vi i projekt Inspiratoriet tilbyde dig et halvårligt, støttende forløb, hvor vi i fællesskab sætter fokus på de sociale, personlige eller sundhedsmæssige udfordringer, der kan være en barriere i forhold til at nå til ansøgning til FGU eller ungdomsuddannelse.

Dagligdagen i Inspiratoriet, i enten Aalborg eller Aarhus, indebærer at du indgår i det faglige og sociale arbejdsfællesskab i en rar og tryg hverdag. Her vil du modtage en kvalificeret,  pædagogisk understøttende indsats, med fokus på at stabilisere hverdagen, opnå øget kontrol over de udfordringer, som er barrierer for uddannelse fx afhængighed, hjemløshed, psykiatri.

Projektet har derudover til formål at øge mestringstilliden og motivationen for at opnå uddannelse. I den proces inddrages det lokale erhvervsliv, som stiller deres virksomhed til rådighed for kortere praktikker (Inspiratorforløb), hvor du som ung kan få et indblik i dagligdagen på forskellige arbejdspladser efter eget valg, og blive mere afklaret om egne drømme for fremtiden.

De 3 "ben" i projektet:

Understøttende pædagogisk arbejde

Kirkens Korshær

Særlig uddannelsesvejledning


FGU, Aarhus TECH og TECHCOLLEGE i Aalborg

Praktikker


Snusepraktikker/inspiratorforløb mellem 2 og 4 uger

Tilbuddet henvender sig til

Nyheder

Følg med i nyheder fra vores arbejdsfællesskaber, hverdag i Inspiratoriet og studieliv.

Læs alle nye og gamle nyheder HER

Eller klik på en af de to nyeste historier her.

Slutevaluering

Konsulentgruppen COWI har på vegne af Erhvervsstyrelsen netop udgivet den endelige evaluering af projektet Inspiratoriet – Det fælles løft. Det er interessant læsning indeholdende både

Læs mere »

Understøttende pædagogisk arbejde

Arbejdsfællesskaberne er værksteder i Kirkens Korshær i Aarhus, hvor vi passer godt på hinanden og miljøet, og vi går ind for bæredygtighed. Derfor arbejder vi i videst muligt omfang med genbrug og overskudsprodukter. 
Vi redesigner f.eks. gammelt tøj, gamle møbler og gamle cykler, som bliver solgt på vores årlige markeder, i butikken Mö & Flös og i cykelværkstedet. 
Arbejdsfællesskaberne består af ansatte, frivillige samt unge i ungeprojekter i Kirkens Korshær.  

Fokus på sundhed:

  • Støtte til lægebesøg og tandlæge 
  • Egen psykolog i huset 
  • Støtte og motivation til rusmiddelbehandling
  • Generelt fokus på trivsel og sundhed
  • Mulighed for fysiske aktiviteter i husets idrætssal, samt fysiske aktiviteter ude af huset

Fællesskab i huset:

  • Vi spiser morgenmad og frokost sammen hver dag
  • Ture ud af huset, fx kanotur, biograftur, lejrtur, koncert o.l.
  • Vi har en båd i Aarhus havn til fælles brug samt en sauna

Særlig Uddannelsesvejledning

I projekt Inspiratoriet har vi indgået et samarbejde med FGU Aalborg/Aarhus, TECHCOLLEGE i Aalborg og Aarhus TECH. På den måde, kan vi sikre, at vi kan stille den bedst mulige uddannelseskompetence til rådighed for alle unge i projektet. Uddannelsevejlederne har deres daglige gang hos Kirkens Korshær, i både Aarhus og Aalborg, og her vil de rådgive og vejlede om de mange uddannelsesmuligheder og karriereveje, samt om formelle adgangskrav og ansøgningsprocesser. 

Vi tilbyder motiverende samtaler med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker, behov og drømme for fremtiden. Udover en øget afklaring, og overblik over uddannelsesretning – og muligheder, følger uddannelsesvejlederne også de unge ud på uddannelsesinstitutionerne og sikrer fastholdelsesstøtte og den nødvendige hjælp på uddannelsesstedet tre måneder efter indskrivning. 

Snusepraktik

Som en del af forløbet i Inspiratoriet – det fælles løft er det muligt for de unge at deltage i flere virksomhedspraktikker/inspiratorforløb. Inspiratorforløb er en snusepraktik på mellem 2 og 4 uger, hvor man som ung, ud fra eget ønske og interesse, bliver matchet med en virksomhed  i det private eller en kommunal institution. På den måde, får man som ung indblik i dagligdagen og opgaverne i op til flere forskellige virksomheder og kan bruge den viden og erfaring som afsæt for valg af ungdomsuddannelse og retning for et fremtidigt arbejdsliv. 

Arbejdsfællesskaberne

Her kan du se eksempler på vores arbejdsfællesskaber og værksteder.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om de daglige aktiviteter i huset!

CykeldoKK

Cykeldokk er vores ‘do it yourself’ cykelreparation, hvor du kan komme ind fra gaden og ordne din cykel. Nørre Alle 25, Aarhus

Mö & Flös

Mö & Flös er vores redesign- og genbrugsbutik i Mejlgade 19, Aarhus

Systuen på Nørre Alle 25

Nål & Tråd er vores tekstilværksted, hvor der bliver kreeret flot nyt af gammelt. Nørre Alle 25, Aarhus

Køkkenet

Køkkenet laver sund mad til alle i huset, og fungerer samtidig som et arbejdsfællesskab. Nørre Alle 25, Aarhus

Træværkstedet

På træværkstedet skabes der nye designs af gamle sager. Nørre Alle 25, Aarhus

Gården i Aalborg

Gården i Aalborg har alt lige fra kreativt værksted, træværksted og lysstøberi til pasning af dyr og de grønne områder

Kontaktoplysninger
Kirkens Korshær Aarhus/Aalborg

Svend Hommelhoff Prahl

Socialfaglig medarbejder

Kirkens Korshær Aarhus
s.prahl@kirkenskorshaer.dk
91 11 21 94

Anita Hjort Rasmussen

Socialfaglig medarbejder

Kirkens Korshær Aarhus
ah.rasmussen@kirkenskorshaer.dk
92 82 32 33

Ole Vagn Christiansen

Projektchef

Kirkens Korshær Aarhus
o.christiansen@kirkenskorshaer.dk
23 46 46 76

Andreas Jørgensen

Controller

Kirkens Korshær Aarhus
ak.joergensen@kirkenskorshaer.dk
28 92 78 27

Gitte M. Baumann

Studievejleder FGU

FGU Aarhus
gmb@fguaarhus.dk
61 12 20 60

Harald V. Kögler

Elev Coach

Aarhus Tech
hhvk@aarhustech.dk
61 98 74 04

Cæcilie Andersen

Leder

Kirkens Korshær Aalborg
cl.andersen@kirkenskorshaer.dk
51 71 77 43

Preben Schel Klausen

Socialfaglig medarbejder

Kirkens Korshær Aalborg
p.klausen@kirkenskorshaer.dk
51 71 77 23

Aktører og samarbejdspartnere: